Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 2

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang kasalukuyang nagsasagawa ng Hajj ay hindi maaaring mag‑asawa, o magpa-hintulot sa iba upang mag‑asawa, o makipagkasundo sa pag‑ aasawa." (Muslim)
1
7784
تعليقات (0)