Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 4

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsagawa ng Umrah sa panahon ng Ramadhan ay katumbas ng isang Hajj o sa isang pagsagawa ng Hajj na kasama ko." (Bukhari at Muslim)
1
7786
تعليقات (0)