Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 6

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung sinumang may kakayahan at may masasakyang magdadala sa kanya sa Tahanan ng Allah (Ka'bah) subali't hindi niya isinagawa ang Hajj-magkagayo'y walang kaibhan (o pagkakaiba) kung mamatay man siyang isang Hudyo o Kristiyano.[1]" (Tirmidhi)

 

____________

[1] Ang Allah ay nagsasabi sa Qur'an (Surah Al-Imran, 3:97): Ang pagganap ng Hajj tungo sa Tahanan (Ka'bah) ay isang tungkuling itinakda ng Allah  sa may kakayahang isagawa ito.  Kakayahang mental, pisikal at pinansiyal.

1
7788
تعليقات (0)