Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 7

--
Minsan may isang pumunta sa Propeta (saws) at nagsabi, "Papaano nagiging tungkulin ang Hajj?" Ang Propeta (saws) ay sumagot, "Ang kakayahan (pisikal, mental at pinansiyal upang isagawa ang Hajj) at pagkakaroon ng masasakyan." (Ibn Majah at Tirmidhi)
1
7789
تعليقات (0)