Mga Hadith Tungkol Sa Hajj at 'Umrah (Paglalakbay sa Makkah) 10

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang 'Umrah na sinundan ng isa pang 'Umrah ay nagsisilbing kabayaran (o kapa-tawaran) sa anumang (kasalanang nagawa sa) pagitan nitong dalawang 'Umrah." (Bukhari at Muslim)
1
7873
تعليقات (0)